Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Towarów.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

 • Towar posiada wady fizyczne,
 • Towar jest niezgodny z umową;
 • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
 • w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

4. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane w formie pisemnej na adres: Comfort-Pur,  ul.Przy Lesie 4a, 87-100 Toruń.

5. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

 • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
 • adres do korespondencji
 • adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 • datę nabycia Towaru
 • rodzaj reklamowanego Towaru
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
 • żądanie Kupującego

Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

6. Kupujący ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej  technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz: Comfort-Pur, Przy Lesie 4a, 87-100 Toruń., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

 

     Comfort-Pur producent mebli hotelowych

Firma

Comfort-Pur

Grzegorz Popiołek

Ul. Przy Lesie 4a , 87-100 Toruń

NIP 879-175-64-01 Regon 871621236